Troost

Wat doe je als je verdrietig bent? Ga je naar iemand toe om je te laten troosten of durf je dat niet en verwerk je je verdriet liever in je eentje? En andersom: hoe ga je om met iemand die pijn heeft en verdrietig is? Probeer je zijn problemen op te lossen of durf je zijn verdriet aan te horen en hem te troosten? Wat is troost eigenlijk? Wat gebeurt er met je als je je laat troosten?

Waarom kunnen vaste partners elkaar vaak niet troosten? Hoe komt het dat ze in perioden van verdriet eerder uit elkaar dan naar elkaar toegroeien of verstrikt raken in ‘slachtoffer’- en ‘redder’-gedrag? Hoe ontstaat dat gedrag eigenlijk en is het mogelijk om aan deze destructieve communicatie te ontsnappen?

Riekje Boswijk constateerde dat partners, familie- en gezinsleden, vriend(inn)en, kennissen, buren of collega’s vaak niet weten hoe ze met elkaar moeten omgaan als er sprake is van pijn en verdriet, en dat gesprekken waarin mensen elkaar eigenlijk zouden willen bijstaan, vaak zeer teleurstellend verlopen.

Aan de hand van dialogen maakt ze zeer concreet duidelijk hoe je iemand kunt troosten (helpend, meevoelend of luisterend) en wat je moet doen om je te laten troosten. Ook laat ze zien hoe mensen zich kunnen laten troosten door ‘personen’ die niet in levende lijve aanwezig zijn (onzichtbare, heilige, innerlijke of goddelijke troosters).

Zeer inspirerend zijn de praktische aanwijzingen aan het eind van het boek, die ertoe kunnen bijdragen dat er zowel in de intieme als in de meer oppervlakkige of collegiale relaties minder (pijnlijke) misverstanden ontstaan.

Een boek, dat een helder licht werpt op een onderbelicht deel van de menselijke communicatie. Aanbevolen voor iedereen die niet zonder meer voorbij wil gaan aan zijn eigen verdriet of aan dat van zijn naaste. Onmisbaar voor hulpverleners, artsen, verpleegkundigen, pastores, decanen, leiders van gespreksgroepen, en ieder ander die in zijn professionele leven te maken krijgt met pijn en verdriet en daar op een zorgvuldige en liefdevolle wijze mee wil omgaan.

248 pagina’s
ISBN 978 90 6020 794 9
Uitg. De Toorts, Haarlem
€ 24,00
terug naar alle boeken