Straffen of confronteren?

Alweer even geleden zag ik een serie documentaires over Bill Cosby, wiens ‘The Cosby Show’ ik in de periode van 1980 tot 1990 met heel veel plezier heb gevolgd. Dit televisieprogramma ging over een Amerikaanse zwarte familie waarin hij de vader was van drie kinderen. En wat voor een. Hij was fantastisch! Wat corrigeerde hij zijn kinderen altijd streng, maar ook wijs en liefdevol, als ze weer eens ondeugend waren geweest. Wat ging hij respectvol om met zijn vrouw. En wat waren de afleveringen vrolijk, vol humor en in zekere zin ook leerzaam. ‘The Cosby Show’ was een van mijn favoriete series.

Toen hij in 2018 schuldig werd bevonden aan seksueel overschrijdend gedrag en in de gevangenis belandde, nam ik dat voor kennisgeving aan. Het interesseerde me niet. Maar toen ik in 2021 televisiebeelden zag van een menigte juichende mensen die hem opwachtte bij zijn vrijlating uit de gevangenis, werd ik toch nieuwsgierig. Dus ik ging de serie documentaires over hem  bekijken.

Wat ik in die documentaires zag verbijsterde me. Ik zag de levensgeschiedenis van een man die in de showbusiness opklom vanaf de laagste trede tot helemaal aan de top. Hij begon als standup-comedian, speelde later in talloos veel shows, series en films en brak uiteindelijk wereldwijd door met de hierboven genoemde ‘The Cosby Show’. Hij schreef en produceerde die zelf, maar speelde er ook de alleraardigste vader in.
Op-zich is dat al een hele prestatie, maar wat ik me nooit had gerealiseerd, is dat hij een zwarte acteur was in het Amerika van de jaren zestig, waar de rassenstrijd in alle hevigheid woedde. Hij had een enorm taboe doorbroken door zich als zwarte te begeven in een tot dan toe nog exclusief witte wereld. Maar meer dan dat: hij gaf de zwarte bevolking niet alleen een stem, maar ook een gezicht. Hij haalde ze uit het verdomhoekje. In ‘The Cosby Show’ waren de beide ouders bijvoorbeeld universitair geschoold. Daarmee heeft hij ongelooflijk veel betekend voor de emancipatie van de zwarte bevolking in  Amerika. Een buitengewoon grote verdienste.

Maar al die jaren was er ook van alles aan de hand met vrouwen en seksuele intimidatie. In de documentaires komen een groot aantal slachtoffers aan het woord die zijn ‘methode’ nauwkeurig beschrijven: ze werden eerst met verdovende middelen bedwelmd en daarna misbruikt. Hoe bestaat het: een vrouw misbruiken die niet of nauwelijks tegenspel kan geven, omdat ze zo ongeveer buiten westen is.
Ik sta perplex! Die aardige en beschaafde Cosby is tegelijkertijd een gewetenloze verkrachter. Hij is de perfecte Dr. Jeckyll and Mr. Hyde! Totaal gespleten. In 2018 wordt hij schuldig bevonden en gaat hij de gevangenis in. Iedereen blij: er is recht geschied.

Dat wil zeggen: de mensen die de kant van de misbruikte vrouwen hebben gekozen, zijn blij. Maar alle mensen die hem zien als de man die zoveel heeft betekend voor de zwarte bevolking, bijna als een soort messias, zijn boos. Hun held wordt in hun ogen op een gruwelijke manier vernederd. Hij verdient dit niet in hun ogen.
Natuurlijk wordt het proces heropend en op grond van een juridische fout wordt het vonnis nietig verklaard. In 2021 wordt hij vrijgelaten. Nu zijn zijn medestanders blij!
In 2022 besluit het Hooggerechtshof de zaak niet meer te heropenen.
Van Bill Cosby wordt niets meer vernomen.

Hoe onbevredigend is dit! De man die overduidelijk schuldig is, wordt vrijgelaten. De man die zoveel goeds heeft gedaan, is door het slijk gehaald. Lijkt niet meer te bestaan.
Is er nu recht geschied? Ja, dit is allemaal  correct gegaan volgens de Amerikaanse wetgeving. Er is op de juiste manier gestraft door niet te straffen. 

Toch voelt het niet goed. Ik blijf erover doordenken.
Is het eigenlijk wel mogelijk om zo’n merkwaardig gespleten persoon als één persoon te beoordelen en te berechten binnen ons rechtssysteem? Moet hij wel gestraft worden door hem gevangen te zetten? Zou het niet beter zijn geweest om hem voor te geleiden voor een soort Waarheids- en Verzoeningscommissie, zoals die indertijd onder voorzitterschap van Desmond Tutu in Zuid Afrika bestonden? Was het niet beter geweest als alle misbruikte vrouwen Bill Cosby éen voor éen, recht in zijn gezicht al hun wanhoop, afschuw, angst, woede en walging had kunnen laten zien? Als ze Mr. Hyde uit zijn schuilplaats hadden kunnen trekken en hem hadden kunnen dwingen onder ogen te zien wat hij allemaal wel niet had aangericht?
Want dat is wat er in mijn ogen vooral heeft ontbroken in de hele gang van zaken: een rechtstreekse confrontatie tussen Bill en de vrouwen die hij heeft misbruikt. Er is geen ontmoeting geweest, geen confrontatie. En dat, terwijl bij misbruikte vrouwen de erkenning van het leed dat hen is aangedaan altijd een cruciale rol speelt. Erkenning door de dader, Mr. Hyde in dit geval. In het beste geval laat die dader zich dan raken en toont hij medeleven of zelfs berouw. Dat had helend kunnen werken.
Afgezien van de vraag of en hoe er (ook) gestraft of gecompenseerd had moeten worden, is een volledige erkenning van het leed in mijn ogen onontbeerlijk. Voor zover ik kan nagaan heeft het daar in de gevoerde processen volledig aan ontbroken. Een gemiste kans voor alle betrokkenen, in het bijzonder voor Mr Hyde, die hier heel veel van had kunnen leren. En wie weet, was er in het innerlijk van Bill wel een gesprek tussen Mr. Jeckyll en Mr. Hyde op gang gekomen…. .

10 reacties op “Straffen of confronteren?”

 1. Fieke Tweehuysen

  Goedemorgen Riekje,
  Mooi stukje weer! De harde realiteit en die samen in de ogen zien. Heel moeilijk.
  Je boeken hebben mij hierin geholpen.
  Bedankt . Fieke

 2. Korte tijd geleden zag ik de documentaire met verschillende afleveringen over wat zich af herft gespeeld in the Playboy mansion. Hugh Hefners place.
  Bill Cosby kwam daar veel en wát heeft hij inderdaad vrouwen gruwelijk behandeld. Al die inmiddels oudere vrouwen beschreven dat.
  Bizar dat ik daar nooit wat over zag, hoorde toen Hugh Hefner nog leefde. Het misbruik door die verschillende mannen daar.

  Mooi dat je terughaald dat Bill Cosby die mooie kant
  (Ik genoot als kind van de serie en zijn wijsheid) nog in zich moet hebben.
  Ik kan t niet meer zien nu. Niet meer voorstellen dat dat echt was, die mooie kant.
  Ik heb hem helemaal veroordeeld.
  ( interessant want zo kijk ik dus ook naar mijzelf )
  Eerst maar eens toegeven en boeten!

  Ikzelf heb bepaalde schaduwkanten in mijzelf in mijn leven aangekeken. Echt dan.
  Het moeilijkste voor mij is dit in mijn leven geweest.
  Wanneer ik erop terugkijk viel het best mee wat ik deed. Maar mijn oordeel erop en het schuldgevoel wat dit losmaakte waren lang ondraaglijk voor mij.

  Ik kan me voorstellen dat Bill Cosby het niet gaat lukken dit onder ogen te zien in zn leven nog.
  Te ondraaglijk wat hij anderen wel niet heeft aangedaan… om dát van jezelf te erkennen.

  Wel heel mooi wat je zegt wat goed zou zijn.
  Mee eens en wat zou dit goed zijn voor die vrouwen! En de wereld…

  1. Ik moet zeggen dat ik zelf ook ben gaan twijfelen aan de mooie kant van Cosby. Meende hij dat nu allemaal of was het gewoon een slimme manier om geld te verdienen? Het zijn twee zulke totaal verschillende kanten van hem. Ik hoef zijn shows ook niet meer te zien.
   En tegelijkertijd weet ik: “alles wat je zegt ben jezelf.” Dus ook dat mooie en goede moet ergens in hem huizen.
   Eerlijk gezegd verwacht ik niet dat hij zichzelf ooit werkelijk onder ogen durft te komen.
   Maar wat zou het de vrouwen goed hebben gedaan als zij tijdens het proces ruimte zouden hebben gekregen om hun verhaal te doen. Nu ging het alleen maar over Cosby en ontstond er een juridisch steekspel over de vraag hoe die al dan niet gestraft zou moeten worden.

 3. Evenals jij was ik destijds een groot fan van de Cosby show en zijn komische rol daarin.
  Net zoals jij nam ik de berichtgeving over seksueel overschrijdend gedrag van hem ter kennisneming aan, verder niets!
  En ook, net als jij, toen hij uit de gevangenis werd ontslagen en ik de juichende menigte zag, werd mijn nieuwsgierigheid gewekt en ben ik de documentaires over hem gaan bekijken.
  Ik was verbijsterd over wat er allemaal verteld werd door de slachtoffers; het was dus écht waar.
  Ik geloof ook zéker dat een confrontatie met de slachtoffers voor beiden heel helend had kunnen zijn.
  Voor de slachtoffers, omdat het zo belangrijk en helend is om gehoord en gezien te worden en voor hem omdat het goed mogelijk is, dat hij weliswaar wist wat hij deed, maar het zich niet bewust was.
  Ik heb vaker gelezen of gezien dat slachtoffers of hun nabestaanden in gesprek gingen met de dader en hoe helend dat voor beiden was.
  Er ontstond dan berouw en begrip; heel ontroerend!

  1. Grappig dat jij dezelfde weg liep als ik: enthousiast over de show, de berichtgeving negerend en pas later naar de documentaires kijken. En net als ik verbijsterd!
   Ik denk zeker dat het goed was geweest als de vrouwen hun verhaal aan Cosby hadden kunnen vertellen en er sprake was geweest van berouw en eventueel vergeving. In mijn blog ‘Slachtoffers’ van 2 juli 2022, heb ik daar over geschreven. Maar ik vraag me af of Cosby zich werkelijk zou kunnen openen voor de vrouwen. Zijn twee ‘persoonlijkheden’ liggen zo ver van elkaar af!
   Maar het zou ongetwijfeld heel mooi zijn en helend zijn geweest voor de vrouwen!

 4. Blijft actueel Riekje:
  * De zo gevierde tweedekamer-voorzitter Arib voerde volgens de krant en volgens klagers achter de schermen een schrikbewind.
  * Er loopt bij de Volkskrant een onderzoek naar wangedrag van de zo gevierde Matthijs van Nieuwkerk.
  * Een collega heeft een boek geschreven over grensoverschrijding bij trainers, goeroes, leidinggevenden.
  * In het nieuwste boek van ex-psychiater Bram Bakker lees ik tot mijn verbijstering over ernstige seksuele grensoverschrijding nota bene door een haptotherapeut.

  Mensen die publiek een positieve bijdrage leveren en in het geniep van alles doen wat niet deugt, grensoverschrijdend is of gewoonweg gewelddadig en crimineel is.
  Ik raak daarvan in de war.
  Ik was ook dol op Cosby. Duurde lange tijd voordat ik zijn schaduwzijde niet meer vergoelijkte.
  Kennelijk vragen deze voorbeelden gezond wantrouwen en krachtige zelfcompassie.

  1. Ik weet nog dat we in de jaren vijftig gniffelend spraken over ‘De Goois matras’. Het werd toen kennelijk oogluikend toegelaten dat daar allerlei grensoverschrijdende dingen gebeurden. We vonden het gewoon dat je er als vrouw het een en ander voor over moest hebben om mee te mogen doen. Heel merkwaardig.
   Zeker is, dat macht en aanzien (en geld) iets doen met de bezitters ervan. Ze denken zich van alles te kunnen permitteren wat in feite ongeoorloofd is. En ze kunnen dat vaak ook. Zie Jeffrey Epstein.
   Het is eigenlijk niet te bevatten wat er soms gebeurt.

 5. Mijn dochter en haar vriend zijn 23 jaar geleden door een verkeersongeval, veroorzaakt door iemand die ruim 110 km per uur reed in de stad in een bocht. Nooit liet hij iets van zich horen.
  Een jaar later heb ik een gesprek aangevraagd met hem en dat heeft ook plaatsgevonden. Ik zette een foto van mijn dochter zodanig neer dat hij oog in oog met mijn overleden dochter zat. Het gesprek verliep merkwaardig want hij voelde zich slachtoffer! Dus na tien minuten besloot ik het gesprek te beëindigen. Ik nam afscheid van hem en toen vroeg hij of ik hem kon vergeven. Ik keek hem aan en vergaf hem… Het was het beste wat ik kon doen, teruggeven wat van hem was! In mijn proces is het heel heilzaam geweest. De politie zei tegen me: mw. Wat hebt u deze man veel gegeven! En later in een gesprek met justitie pleitte ik ervoor deze man ipv gevangenis straf een tijdje te laten werken in een revalidatiecentrum voor mensen die een ongeluk gehad hadden, maar omdat deze man nooit ergens moeite voor gedaan had, ging de rechtbank daar niet in mee.

  1. Wat een groot verlies: je dochter en haar vriend doodgereden door een idioot die 110 km. rijdt in de stad. Bijna niet om overheen te komen.
   Heel mooi dat je een gesprek aanvroeg met die automobilist en nog veel mooier dat je de man vergaf, nota bene nadat je had geconstateerd dat je van hem geen empathie kon verwachten, omdat hij zichzelf een slachtoffer voelde. Was dat, omdat hij wroeging koesterde, of omdat hij straf zou krijgen? Dat maakt nogal verschil. Ik geef de politie gelijk: je gaf de man een heel groot geschenk!
   Dat hij in mijn ogen niet verdiende…..
   Maar gelukkig voor je, dat dit jou heeft geholpen in je proces. Dat wordt vaak gezegd: doordat je de ander vergeeft laat je je woede los en dat is natuurlijk altijd helpend. Maar het maakt het verlies niet minder schrijnend.
   En wat goed dat je aanraadde om de man bij wijze van straf in een revalidatiecentrum te laten werken. Het argument van de rechtbank begrijp ik niet goed. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat voor hem heel leerzaam zou zijn geweest.
   Maar ja, iemand die niet reageert op de foto van degene die hij zelf heeft doodgereden, kan niet anders dan totaal gevoelloos zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.