De Geboorte van moeder en kind

De eerste jaren van een veranderd leven

Wanneer een vrouw haar eerste kind krijgt, verandert haar leven zo ingrijpend, dat je met recht kunt zeggen dat zowel de moeder als het kind geboren worden. De auteur geeft in dit boek een boeiende beschrijving van de processen die plaatsvinden na een geboorte. Puttend uit de ervaringen tijdens de eerste zeven jaren van haar moederschap weet Riekje Boswijk op een heldere manier te beschrijven en te verklaren wat er zich afspeelt tijdens deze eerste jaren. Ze maakt hierdoor niet alleen de postnatale processen begrijpelijker, maar maakt ook duidelijk wat er in latere fasen binnen het gevoelsleven van de vrouw kan spelen. Dit zal vaders zeker ook veel inzicht verschaffen.

In het gedeelte dat aan het kind gewijd is, blijkt Riekje haar kinderen met een heldere opmerkingsgave te hebben geobserveerd. Door te kijken en te luisteren naar wat haar kinderen deden of zeiden reconstrueerde ze hun belevingswereld. Ze schetst dan ook een vaak zeer verrassend, maar ook vertederend beeld van de kinderwereld.

De geboorte van moeder en kind is geschreven in een gemakkelijk leesbare stijl en ademt een sfeer van warmte en plezier. Voor iedere vrouw die al korter of langer moeder is of overweegt het te worden en voor iedereen die geïnteresseerd is in wat er bij kinderen leeft.

284 pagina’s
ISBN 90-6020-494-8
Uitg. De Toorts, Haarlem
€ 24,00
terug naar alle boeken